Waarom zijn er twee verschillende Cito eindtoetsen?

Sinds 2013 staan er twee verschillende Cito-toetsen gepland voor de leerlingen van groep 8. Waarom zijn het er vanaf 2013 twee? En waar moet u rekening mee houden bij het oefenen van de Cito-toets? In dit artikel leg ik het u uit.

 

Cito-toets op twee niveaus

De Cito-toets wordt dit jaar door de leerlingen van groep 8 gemaakt op twee niveaus, namelijk op basisniveau en op ‘niveau’. Dat lijkt nieuw, maar is het niet. Voorheen konden scholen hier zelf voor kiezen. Het verschil op de basisschool in niveaus is nu eenmaal erg groot. Waar een middelbare school klassen inricht op vmbo, havo en vwo (en waarbij vmbo wordt verdeeld in basis, kader en theoretisch) zitten al deze niveaus gewoon in één klas op de basisschool. Hen dezelfde toets geven leek oneerlijk. Vandaar dat deze aanpassing nu landelijk is gedaan.

 

 

Cito toets op basisniveauCito-toets basis

De basistoets is bedoeld voor kinderen van wie een Cito-score wordt verwacht die overeenkomt met de toelating voor vmbo-tl of hoger. Leerlingen bij wie een lager advies dan vmbo-tl wordt verwacht, maken de niveautoets. De basistoets is doorgaans bedoeld voor het merendeel van de kinderen, ervan uitgaande dat vmbo-tl een gemiddeld niveau is in Nederland.

 

 

Cito-toets niveau

Ongeveer een kwart van de opgaven komt in beide toetsen terug. De niveautoets verschilt vooral qua vraagstelling. De Cito-toetsen staan erom bekend af te wijken van de vraagstelling die in methodetoetsen wordt gehanteerd. De niveautoets houdt rekening met het tekstbegrip en moet er dus voor zorgen dat leerlingen sneller begrijpen wat er van ze gevraagd wordt. Verder komen op de niveautoets dezelfde taken aan bod als tijdens de basistoets, namelijk taal, rekenen en studievaardigheden.

 

 

Staat het advies nu vast?

Als gesproken wordt over de basis- en de niveautoets ontstaat er bij veel ouders paniek. Betekent het feit dat je kind de niveautoets maakt automatisch dat vmbo-tl of hoger niet mogelijk is? Dat is niet het geval. Een leerling kan op de niveautoets zo verschrikkelijk goed scoren dat alsnog het niveau hoger uitvalt. Dat is deels ook het doel van deze twee verschillende toetsen: door de vraagstelling aan te passen aan het niveau van de kinderen komen tot de beste uitslag.

 

 

Cito-toets oefenen

U wilt mogelijk de Cito-toets oefenen met uw kind. Dat wordt in veel gevallen aanbevolen. Zeker om de Cito-stress af te laten nemen en uw kind te laten wennen aan de toets, is het goed om deze van tevoren te oefenen. Maar wat moet u nu oefenen, als u nog niet weet op welk niveau uw kind de toets zal gaan maken? In principe maakt het niet uit dat u nog niet weet welke toets uw kind gaat maken. Oefenen is altijd goed.

 

 

Volgend jaar?

De Cito-toets wordt in 2013 voor het eerst op twee niveaus aangeboden. Over dat feit ontstond veel discussie in de Tweede Kamer. Momenteel is het dan ook de vraag of de toets volgend jaar wederom op twee niveaus wordt gegeven of dat er dan weer één centrale toets is voor alle kinderen in groep 8. Hoe dan ook, dit jaar wordt de Cito-toets op basisniveau en op ‘niveau’ gegeven, met als doel voor alle kinderen een begrijpbare toets af te leveren en tot de beste score te komen.